Maria Wøhler

Psykolog

Behandling

Jeg tilbyder behandling indenfor følgende områder:

– Angst

– Depression

– Spiseforstyrrelser

– Selvværd

– Parforhold

 

Jeg arbejder med afsæt Emotions fokuseret terapi samt kognitiv adfærdsterapi, alt efter hvilken problemstilling vi tager udgangspunkt i. Begge er videnskabeligt anerkendte og evidensbaserede terapiformer.


Emotions fokuseret terapi tager udgangspunkt i vores følelser som vores indre navigationssystem, derfor har emotionelle tilstande en særlig plads i terapien. I Emotions fokuseret terapi er ønsket at hjælpe mennesker med at blive opmærksomme på og udtrykke sine følelser. Fokus er at lære at acceptere, regulere og reflektere over følelserne for at danne mening og dermed kunne bruge sine følelser som et hensigtsmæssigt og pålideligt navigationsapparat.


Kognitiv adfærdsterapi har vist sig særligt effektiv til behandling af angst og depression, men kan også bruges i flere andre sammenhænge, som eksempelvis i arbejdet med spiseforstyrrelser og selvværd. Kognitiv terapi tager udgangspunkt i ”her og nu” og arbejder målrettet med selvvalgte temaer.

Gratis parterapi

 

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har besluttet at tilbyde forældre, som har problemer i parforholdet, tilskud til samtaler hos en psykolog. Formålet er at forhindre et brud eller gøre et eventuelt brud mindre konfliktfyldt.

Forældrepar kan modtage op til fem samtaler. Ønsker du at få del i denne mulighed, kan du henvende dig på borgerservice og få mere information.

Hvordan foregår en samtale

Når vi mødes første gang vil jeg byde dig velkommen, vise dig/jer rundt og fortælle lidt om mig selv.

Derefter vil jeg spørge ind til hvad du/I forestiller dig, at jeg kan hjælpe med. Måske ved du det allerede, ellers vil jeg hjælpe dig med at finde frem til det. Vi vil bruge god tid på at komme i dybden og jeg vil fortælle hvordan jeg forestiller mig at vi kan arbejde med det du kommer med.

Jeg vil runde samtalen af efter ca 55min og vi kan aftale en eventuel ny tid.

Jeg betragter ethvert menneske som unikt og værdifuldt. Det min opfattelse at mennesket rummer en længsel efter det gode og derfor på trods af tilbøjelighed til at fejle, er i stand til at udvikle sig i en bedre retning. I mit arbejde ligger jeg vægt på, at det enkelte menneske kun kan mødes og forstås ud fra dets egen opfattelse af sig selv og sin tilværelse.

 

Jeg er uddannet psykolog fra Aalborg universitet i 2012 med speciale i familiebehandling med fokus på tilknytning. Jeg er 37år. Gift. Mor til fire. 

 

Maria Wøhler

Psykolog

Ydelser og priser

Fortrolighed og datasikkerhed

  • Rediger
 
 

Det at gå til psykolog er en personfølsom oplysning. Derfor gør jeg alt hvad jeg kan, for at værne om mine klienters privatliv.

Journalisering

Som psykolog har jeg journaliseringspligt, og skriver derfor journal efter hver samtale. Jeg har tavshedspligt, og det er derfor kun mig der har adgang til din journal. Håndskrevne noter inderholder kun initialer, disse malkuleres efter de er arkiveret digitalt.

 

Alle journaler er opbevaret elektronisk på en sikker server, der er krypteret. Efter endt forløb opbevares journalerne og tilhørende bilag i 5 år, hvorefter de slettes.

Datasikkerhed

Alle mails jeg modtager, går ind på en sikker server,, hos protonmail. Serveren er krypteret og lever op til den nye persondataforordning (GPDR). Alle mails indeholder et link og en kode, således at klienter kan tilgå en sikker mailkorrespondance.

 

Videokonsultation sker ved servicen WhereBy, dette kræver intet download, men kører gennem internetbrowseren. WhereBy imødekommer alle EUs krav til sikker databehandling. 

 

 

Jeg har en databehandleraftale med alle mine digitale leverendøre og du kan som klient altid kræve dine oplysninger udleveret.

Tavshedspligt

Jeg har pligt til at bryde min tavshedspligt, hvis der er alvorlig risiko for at du eller andre kommer til skade. Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.

Adresse

Skolevænget 12

9550 Mariager

Telefontid

9:00 – 14:00 

Mandag – torsdag

Kontakt

Telefon: 51907036
Email: psykolog@wohler.dk

Cand. Psyk. Maria Wøhler
Skolevænget 12
9550 Mariager
Telefon: 51 90 70 36

CVR: 34286787