Close

Personfølsomme oplysninger og datasikkerhed

Det at gå til psykolog er en personfølsom oplysning. Derfor gør jeg alt hvad jeg kan, for at værne om mine klienters privatliv.

Journalisering

Som psykolog har jeg journaliseringspligt, og skriver derfor journal efter hver samtale. Jeg har tavshedspligt, og det er derfor kun mig der har adgang til din journal. Håndskrevne noter inderholder kun initialer, disse malkuleres efter de er arkiveret digitalt.

Alle journaler er opbevaret elektronisk på en sikker server, der er krypteret. Efter endt forløb opbevares journalerne i 5 år, hvorefter de slettes.

Datasikkerhed

Alle mails jeg modtager, går ind på en sikker server,, hos protonmail. Serveren er krypteret og lever op til den nye persondataforordning (GPDR). Alle mails indeholder et link og en kode, således at klienter kan tilgå en sikker mailkorrespondance.

Tavshedspligt

Jeg har pligt til at bryde min tavshedspligt, hvis der er alvorlig risiko for at du eller andre kommer til skade. Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.